Kuzey Sigorta | Risk Analizi | Risk Değerlendirilmesi ve Wording Çalışması | Piyasa Araştırması | Hasar Yönetimi | STHIL Plus | B.U.R.S | Linens Ev Güzellik Merkezi | Royal Halı (SigortHalı) | Pet Sigorta | Tefal (Plus) | Acil Durumlar Sigortası

Risk Analizi

Risk her yerdedir. Risk ileride kazanılacak gelirlerin dalgalanması, stratejik kararların ve seçimlerin belirsiz sonuçları veya planlanmayan veya istenmeyen olayların olma ihtimalidir.

Risk Değerlendirilmesi

Bir şirketin ihtiyaçlarına uygun sigorta programı analizi yapılması sigorta piyasa şartları ne durumda olursa olsun fayda sağlayan bir çalışmadır. Gelişmiş risk yönetim çalışmaları bir şirketin daha fazla riski üzerinde tutmasını, sigorta poliçelerinde daha iyi pazarlık gücüne sahip olmasını ve alternatif finansman ve transfer yöntemlerinin uygulanmasını kolaylaştıracaktır.

Piyasa Araştırması

İhtiyaç analizi sonrasında uygun programın oluşturulması, Sigorta şirketlerinden alınan tekliflerin ayni şartlar altında bir araya getirilmesi, Müşterinin uygun bulduğu sigorta şirketlerinin teklifleri üzerinden son revizyonların temini, Müşterinin onayı sonrasında poliçe işlemlerinin takibi

Hasar Yönetimi

Bir sigorta teminatı satın alan herkes kendi sigortacısı veya brokerinden yüksek kalitede hasar hizmetleri almayı bekler. Kuzey Sigorta olarak organizasyonların maliyetleri kısmalarına ve verimi arttırmalarına yardim etmek üzere hasar islemenin ötesine giden hizmetler sunmaktayız.

  • Risk Analizi

  • Risk Değerlendirilmesi

  • Piyasa Araştırması

  • Hasar Yönetimi


: (ör; Kemal ETİKAN)

: (ör; 536 000 00 00)

Kuzey Sigorta Acenteliği A.Ş

Maslak mah. Maslak Meydan Sk. No:1/46 Beybi Giz Plaza Sarıyer / İstanbul

+90 212 251 28 01 (pbx)

+90 212 251 28 05

info@kuzeysigorta.com.tr

İş Ortaklarımız